top of page
Kur'an, İncil ve Tevrat Tefsirleri Yazarı

bahaeddin sağlam

Marifet ve Velayet

Allah'ı Bilmek ve Allah'a Yakınlık
Şimdi Kitapçılarda!
MARİFET_VE_VELAYET.jpg
Biyografi

Bir Müslüman'ın Gözüyle

İNCİL

"Sosyal hayatın bütün alanlarında sulh ve barışı getirme potansiyelinde olan kitap…

Dinî bütün problemleri çözebilen bir kitap…

Dinin özünü, aslını, ruhunu yaşattıran bir kitap…"

 

***

 

"Kısa zamanda, kolay bir tarzda gerçeğe ulaşmak isteyenler,

Hayatlarına bir anlam, bir renk, bir ruh katmak isteyenler,

Bin yıldır İncil'in aslını arayıp da bulamayanlar, bu kitaba baksınlar…"

 

***

 

"Dünya edebiyatının iki bin yıldır okunan bir yıldızı;

Yazıya geçirilmiş somut bir İsa;

Meryem'in (insanlığın) doğurduğu bir mucize, bir şaheser…"

öne çıkanlar

Tevrat da Mucizedir

Kader ve İrade / Yasa ve Özgürlük

Kur'an-ı Kerim Meali

video konferanslar & okumalar

Kur’anın anlattığı 28 Peygamberin her birisi evrensel, hayatî bilgilerden bir misyonun ifadesidir. Yani peygamber kıssaları, tarihî bilgiler değiller. Evet, birden bine kadar ondalık sistemin katları değerinde olan Arap Sami alfabesine eşit olarak anlatılan bu 28 kavram ve harf, birer evrensel misyonun ifadesidirler.

Medya
makaleler

Bilim ve Din Çelişmezler

Bilim ve din çelişmezler. Var olan ve sosyal hayatta tıkanıklığa sebep olan çelişki, bilim ve dinin çelişkisi değildir; dindarlar ile bilimin çelişkisidir. Çünkü dindarlar kendi Kutsal Kitaplarını tam anlamıyorlar. Çünkü gerek din olsun gerek bilim olsun, üç meziyet insanda bir araya gelmeden kendilerini ele vermezler. a) Kitap yazabilecek kadar herhangi bir dile hâkim olmak. b) Tıp amfisinde Kimya, Fizik, Biyoloji gibi dersleri anlayabilecek kadar fen ilimlerine hâkim olmak. c) Aklını kimsenin cebine koymadan, taklit ile kilitlenmeden özgür düşünmek. 

Varlık ve Tarih Felsefesi

Bu saha veya bu tünel o kadar çok geniş ve derindir ki, benim gibi binlerce yazarı yutmuştur. İşte bizim boğulmamamız için çok sağlam dayanaklara tutunmamız gerekiyor. Ve bu sahaya inmeden cep feneri olarak elimize 5 kavramı almamız lazımdır. Tarih, bir ilim dalıdır. İlim dalları ise, sınırları veya kuralları belli ve sınırlı olması gerekir. Yoksa ölçülebilen, başka bir tabirle bilinebilen bir ilim olamazlar. Evet, bu gerçekle beraber, tarihin sahası, sanılan veya avamca kabul edilen saha olarak sonsuzdur. 

Adem ve Evrim

Tekâmül (Evrim) görüşü, türlerin yaratılması inancına aykırı değildir. Bugün evrim artık nazariye olmaktan çıkmıştır. Dinî kitaplara aykırı da değildir, bilimsel bir meseledir. Ben 200‟e yakın fennî ve dinî delil gösterebilirim. Bilakis böylece Allah sisteminin ekonomik işleyişini, sanatını ve gücünü gösterir. Kâinat mana üretmek için yaratılmış; bu da ancak evrim fiiliyle mümkündür. Evrim hiçbir şeyin birden bire olmaması demektir. Hayatın en büyük karakteri yavaş yavaş olmasıdır. Yaratılıştaki evrime dikkat edersek, bunun bir plan ve program olduğunu anlarız.

Bahaeddin Sağlam'ın yeni kitapları, en son yazıları ve diğer tüm gelişmelerden haberdar olmak için e-mail listemize katılın

İletişim
bottom of page