top of page

Bahaeddin Sağlam Kimdir?

1960’ta Siirt’in Werkanıs köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde bitirdikten sonra, klasik Osmanlı metoduyla üç sene medrese eğitimi görüp icazet aldı. Dört sene Arapça tedrisatla meşgul oldu. Suriye’de lise eğitimini bitirdikten sonra sekiz sene lise ve üniversite öğrencileriyle ilmî ve dinî sohbet ve muhadaralarda bulundu. 1985’ten beri yazarlık mesleği yanında, yayıncılıkla da meşguldür.


Evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Kitapları:

 

İlmî ve Edebî Yönleriyle Kur’an Kıssaları (1985)

Kur’an’da Evrim (1986)

Kur’an’da Kadın (1986)

Ruh Kavramı (1986)

Turan Dursun ve Din (1991)

19 Meselesi (1996)

İbadetlerin Mana ve Hakikatleri (1996)

Kur’an-ı Kerim Meâli (1992)

Risale-i Nur’da Geçen Ayet, Hadis ve İbareler Meâlleri (1996)

Kur’an’ın Evrenselliği ve Kur’an Sembollerinin Dili  (1997)

Vahiy ve Medeniyet (1999)

Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat (1998)

Yâsin ve Kısa Sureler Tefsiri (1998)

İlmi ve Edebi Açıdan İncil (2004)

Sıkça Sorulan Sorular (2005)

Alternatif Tefsir Çalışmaları (2006)

Kadın ve Hayat Hakkında Bilmediklerimiz (2007)

Peygamber Kıssaları Hakkında Bilmediklerimiz (2008)

Risale-i Nur Hakkında Bilmediklerimiz (2010)

Kader ve İrade (2011)

Amak-ı Hayal Şerh ve İzahı (2011)

Sadece İnsan (2012)

Müslümanın Varlık ve Hayat Algısı (2012)

Kürtlerin Reçetesi Münazaratın Açıklaması (2013)

Mehdi ve Mesih: Mahiyetleri ve Programları (2014)

Marifet ve Velayet: Allah’ı Bilmek ve Allah’a Yakınlık (2014)

Tevrat’ta ve Kur’an’da Nuh ve Tufan Kıssası, Gılgamış Destanı ve Açılımı, Tevrat Metinlerinin Günümüze Gelişleri (2015)

Bediüzzaman Said Nursi’nin Nutuk ve Makalelerinin Şerhi (2015)

Bir Müslümanın Gözüyle İncil (2019)

Kur’an ve Ehl-i Kitap (Dindar Gayr-i Müslimler) (2022)

İlmî ve Edebî Yazılar (2022)

Şuâât-ı Marifet’in-Nebi (2022)

Bir Mühendis Öğretmen ile Bilim, Varlık ve Allah’a Dair Mailler (2022)

Kur’an’ın Evrenselliği ve Kur’an Sembollerinin Dili (Güncellenmiş 2. Baskı) (2023)

Diriliş Haktır (2023)

Risale-i Nur Üzerine Kritikler (2023)

Mitoloji ve Gerçek (2023)

Kur’an’ın Evrenselliği ve Kur’an Sembollerinin Dili - 2 (2023)

Kur’an-ı Kerim Meali (2023)

Tevrat da Mucizedir (2023)

Kader ve İrade, Yasa ve Özgürlük (2023)

Bediüzzaman ve Usûl’ül-İlim (Metodoloji, Ontoloji ve Epistemoloji İçin) (2023)

İbadetler (Manaları, Hakikatleri, Faydaları) (2023)

İnsan Nedir’in Cevabı veya Gerçek Hümanizm (2023)

Varlık ve Allah (2023)

Sosyo-Ontolojik Yazılar (2023)…

Ayrıca geçen 30 yıl içinde değişik çevrelerden, 20.000’e yakın ilmî soruyu alıp ikna edici bir şekilde cevap vermiştir. Bu cevaplar, 70 konferans, 400 makale ve 9000 sayfayı aşkın kitap haline geldi.

Bahaeddin Sağlam - Araştırmacı Yazar
bottom of page