top of page

KİTAPLARIM

Anchor 1
Marifet ve Velayet
MARİFET_VE_VELAYET.jpg

Varlık, yaratılış ve Allah birbirinden ayrı değildir; yaratmak Allah’ın kendini ve isimlerini yaşamasıdır. Kur’an Allah, her şeyde şehiddir, derken bu hakikate baktırıyor. Çünkü şehid, bir hakikati fiilen yaşayan demektir. Şahid ise dışarıdan gözlemleyen demektir. Kur’an Allah’ın şahitliğini sadece insanın yaptığı işlerde dile getirir; diğer işlerde Allah şahiddir, yerine Allah şehiddir, diyor. Bu önemli nükteyi bildikten sonra; dünya ve insan, kâinat içinde bir kum tanesi bile değildir; dolayısıyla sadece dünyamıza ve insana göre dizayn edilen dinî literatür gerçek değildir, diyenlerin yanlışı ortaya çıkar. Dindarlar da dinî hakikatlerin evrenselliğini ve sonsuzluğunu anlar, varoluşsal kaygıları biter, dünyada dahi cennet hayatını yaşarlar.

Hulasa: Varoluştaki bütün enerji, Allah’ın kudreti olduğu gibi, bütün formlar ve olaylar ve eşyanın asıl varlık sebebi olan yazılım ve programlar, Allah’ın ilmidir; yaşamak ve gelişme sürecinin ruhu ise, Onun iradesidir. Allah dışında hiçbir şey ve hiçbir gerçeklik yoktur ki, ateizmin ve dinsizliğin sağlıklı bir değeri olsun. Fakat Allah, bu gibi şeylere izin veriyor ki, sonsuz varlık sistematiği içinde insan denilen güzel ve önemli hakikat, özgürlük çerçevesinde gerçekleşsin. Bu bütüncül gerçeklik, Ortaçağda din ve bilimin ayrılığından önemli ölçüde zihinlerden kaybolduğu gibi; asrımızın bilim ve felsefesinin öncüleri olan Freud, Jung ve Adler’in ayrılığından da ayrıca darbe aldı. Çünkü Adler, sadece gücü gördü; Jung her şey bir dosya, yazılım ve arketiptir, dedi; özgürlüğü dışladı. Freud ise hayatta tek değer, insanın özgürlüğüdür; dolayısıyla insan kendini, aile ve din obsesyonlarından kurtarmalıdır, diye iddia etti.

Evet, bunlar ve bunların öncüleri olan Batılı feylesoflar, iki bin yıl önce İsanın anlattığı birliği göremediler, zihinler şizofren oldu. Bu şizofrenlik daha sonra topluma yansıdı.. Galiba buradan da biyolojiye ve ekolojiye yansıyacaktır. Hayat, gerçekliğini kaybettiği gibi, ruhunu da kaybedip ölecektir. Eğer yeni bir ruh ve yeni bir anlayış, sistemin içine üflenmezse..

Anchor 2
Mehdi ve Mesih

Bu kitap ile açıkça anlaşılacaktır ki; eğer dinin özgün ontolojik ve sosyal konuları anlaşılmazsa, binlerce fizikî mucize gerçekleşse de, yüzlerce mehdi ve mesih gelse de insanların kalbinde ve hayatlarında hiçbir değişiklik olmayacaktır. İnsanların çoğunun farkında olmadığı böyle hayatî bir sorunun anlaşılması için; bu kitabın birçok meselesi, dinin ontolojik ve sosyal konularının özellikle mehdiyet ve mesihiyet ile ilgili metinlerin anlaşılmasına yönelik yazılmıştır. Demek bu kitabın bazı konularının mehdiyet ve mesihiyet ile ne ilgisi var, diye itiraz edilmemelidir.

MEHDİ VE MESİH.jpg

Çünkü yüzlerce senedir çözülmeyen o konuların anlaşılması ile herkes kendi dünyasında, ailesinde ve toplumunda önce manevî sonra maddî ve sosyal bir mehdiyet ve mesihiyetin tecelli ettiğini görecektir. Dindar toplumların da meşru bir rönesans ve aydınlanmayı yaşayabileceğini anlayacaktır. Evet, Mehdi, insanları gerçek dinî anlayışa ve doğru yola ileten demektir; Mesih ise, dinî egemen kılan demektir. Demek eğer dinî konular doğru bilinmezse, ne doğru yol elde edilir; ne de din hayata egemen olur. Özetlersek: Genel manada ve sosyolojik olarak medeniyetin rönesans ve aydınlanma dönemleri var olduğu gibi dinin bütün yönleri ile anlaşılmasının da bir rönesans ve aydınlanma dönemi vardır. Yahudilik ve Hıristiyanlık bu döneme Mesih demiştir; İslam ise Mehdi diyor. Bunun özünün özü ise insanların soyut ve sonsuz algı seviyesine çıkabilmesidir, somut ve sınırlı noktalarda boğulmamasıdır.

Anchor 3
Web of Lise

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​ This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. 

bottom of page