top of page

Makale Listesi

Oruç ile İlgili Beş Kavram
Din Kaygısı mı, Siyasi Çıkar Kavgası mı?
Erken Doğmuş Fakat İnsanlık İçin Gerekli Bir Proje veya Tarihte bir Gezinti
Yahudilerin Özgeçmişi ve İsrail Devleti Üzerine Bazı Mülahazalar
Ateist Kardeşlerime Bir Çağrı
Karşılaştırmalı Eski Ontoloji ile Çağımızdaki Ontoloji
Kibir ve Gurur
Filistin İçin Üç Reçete
Prof. Dr. Celal Şengör’den Beş Tespit (Bir doğru, üç yanlış, bir çelişki)
Değişim ve Gerçek İslam Söylemi (D. Cündioğluna Cevap-4)
Çağımızda Şiddet ve Şiddet Felsefesi
Netanyahu Amalek Deyince Neyi Kastetti?
Varlık, Bilinç ve Sorumluluk
AB’ye Üye Olmak veya Olmamak (Türk Kardeşlerime Bir Çağrı)
Türk Kardeşlerimle Bir Hasbihal (Durum Değerlendirmesi)
İmtihanı Kazanma veya Kaybetme
Kürt Açılımı Üzerine Siyasî Düşünce Notları
Toplum Olarak Neden Bu Kadar Rahatsızız
Allah, Ruh ve Bilinçdışı
Dücane Cündioğlu’na Cevap-2 veya Allah’ı Tam Tanımak
Dücane Cündioğlu ve Akıl
İnsanlığın Şerefini Kurtarmak İçin
İslamiyet’in Temelleri Nasıl Atıldı!?
İslam Bilim Tarihinden İlginç Bir Anekdot
Allah’ın Sonsuz Varlığı ve İnsan Özgürlüğü
Çocuk Yaşta Evliliğe Kökünden Çözüm (Veya Hz. Aişe Sendromu)
Kutsal Dini Kıssalarda Değerli Bilim Adamı Celal Şengör'ün Bilmediği Önemli Noktalar
Başta Açlık Olmak Üzere Bütün Sorunlar Din-Bilim Barışından Geçer
Marifet Hakkında Beş Not
Allah ve Kâinat Hakkında
Allah’a Yakınlık Kavramı: Velayet-1
Yunan Mitolojisinden İki Önemli Örnek
Tevrat Metinlerinin Günümüze Gelişleri
Allah ve Kâinat Hakkında
Nuhun 950 Sene Yaşamasının Manası
İbrahimin Hakikati - 2
İbrahimin Hakikati - 1
Biyolojik, Sosyal, Psikolojik ve Dini Literatür Olarak Ademiyet Gerçeği
Mesnevi-i Arabî’den Bir Zeyl
Rahmet Hakikati Hakkında Üç Nükte
Vicdanın Tanımı ve Hakikati
Deizme Cevap Olarak Şehit ve Şahit Farkı
Din ve Faiz (Bir Sure ve Bir Ayetin Meal-Tefsiri)
Kader Zamansızlık ve Kalu Bela Gerçeği
Emir Âlemi ve Maneviyatın Gücü
29. Söz’ün Kelimeleri ile İlgili Üç Önemli Soru
29. Söz'ün Anahtar Kelimeleri (Ruh ve Melek Gerçekleri)
Kötülük Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî Teodisesi
Risale-i Nur'da Felsefe Eleştirisi Kitabının Raporu
Tarihselcilik ve Evrenselcilik üzerine Düşünceler
Hutbe-i Şamiye'nin Arapçasının Tercümesi
Delil-i İnayet ile İsbat
Kuran’da Dağlar Deprem Konusu
Zülkarneyn ve Nişanyan
Varlık ve Ruh Hakkında
Varlık ve Hayat Absürt Değildir
Vahyin Hakikati
Tek Tanrı İnancı Hakkında
Süleyman’ın İlim ve Medeniyetinin Üstünlüğü
Sartre’a Cevap
Kur'an ve Diyalektik
Kelime ve Logos veya Varlık ve Bilinç
Hristiyanlığı Eleştirmek Ve Savunmak
Eğitim Hakkında
Dirilişin Delilleri (Makamat-ı Haşriye)
Bir Şiir Tahlili (Pir Sultan Abdal)
Bir Konferansın Ardından
Bir Demet Şiir
Araf Suresinin 11. Ayeti
Allah’ın Nefsi
Allah’a Yakınlık, Velayet 2
Allah’a Yakınlık, Velayet 1
Vahhabiler Risalesinin Anahtar Kavramları
Yaratma Süreçleri
Varlık ve Tarih Felsefesi
Varlık ve Allah'a Dair
Varlığı Tanımak ve Yaradılışı Anlamak
Dil Çalıştayı İçin
Dil ve Ruh
Psikolojik Açıdan Ene Bahsinin Anahtar Kavramları
Töre Cinayetleri
Aldatma ve Karmaşa Çağında Hakikatler
Küçük Sözlerin Lügatçesi
Varlığın Haritası
Ruh ve Maneviyat İspatı
Mitolojiden İki Önemli Örnek
Papa'ya Cevaplar
Hz. Muhammed Hakkında 10 Temel Bilgi
Putperestlik Üzerine
Varlık ve Hayat Hakikattir
Salat (Namaz) Kavramı
Lokman Suresi
Dünyayı Kilitleyen 5 Konu
Adem ve Havva Hakikati
İslam Birliği
Adem ve Evrim
Bediüzzaman'ın Hürriyete Hitap Nutku
Beyin İle İlgili Kavramlar
Delil-i İnayet ile İsbat
Ab-ı Hayat
Kitab-ı Mukaddeste Hikmet kavramı - 1
Kitab-ı Mukaddeste Hikmet Kavramı - 2
Ebced ve Cifir Hakkında
Fatır ve Fıtrat Kavramı
İbrahimin Hakikati
İlim ve Cehalet veya Alem-i İslam Meselesi
İttihad Terakki ve Kemalistler
Kur'anın Temel Kavramlarından Biri Olan El-Kur'an
Pedi, Ansiklopedi ve Okyanus
Rahmet Hakikati Hakkında Üç Nükte
Sahur ve İftar
Kur'anın Mucizeliği
Sevan Nişanyan'a Cevap - 3
Sevan Nişanyan'a Cevap - 2 Zülkarneyn
Sevan Nişanyan'a Cevap - 1
Varoluşçuluk ve Hümanizm
bottom of page